Skip to main content

Nama PTJ / School  |  Kampus Kesihatan

Pesakit Luar

 

KLINIK JANUARI FEBRUARI MAC  APRIL   MEI   JUN   JULAI  OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEBER DISEMBER JUMLAH
KLINIK RAWATAN KELUARGA (KRK) 4,222 3,829 4,169 2,666  4,115 3,505   4,145  4,219  3,761 
PEMERIKSAAN KESIHATAN (RME) 124 104 102 48 91 79 185 162 179 
KLINIK STAF 1,401 1,236 1,339 790 1,519 1,183 1,310 1,197 1,078
UNIT KECEMASAN & KEMALANGAN (A&E) 5,946 5,348 5,154 5,631 5,666 5,169 5,982  5,679  5,584
PERUBATAN AM 4,010 3,290 3,688 2,531  3,741 3,590  3,961   3,129  3,800 
SURGERI 2,731 2,204 2,337 1,761  1,429 2,582

2,632

 2,339  2,054
PEDIATRIK 1,068 941 871 724  862 919 1,001  881  785 
OBSTETRIK & GINEKOLOGI 1,781 1,761 1,655 1,182  1,669 1,634 1,757  1,774   1,460
ORTOPEDIK 2,479 2,154 2,332 1,702 2,298 2,089 2,586  2,408  2,183
PSIKIATRIK 1,172 1,046 1,161 901 1,314 1,081 1,227  1,264  1,124
OFTALMOLOGI 1,844 1,960 1,862 1,351 1,157 1,915 2,219  2,171  2,091
ORL 1,474 1,221 1,379 899 1,376 1,180 1,599  1,258   1,473 
PERGIGIAN 2,960 3,016 3,055 2,149  3,547 2,561 3,586  2,819   2,029
ONKOLOGI 575 539 522 360 515 381 465  486  419
NUKLEAR 247 220 199 137 243 172 259 267 237
RADIOTERAPI 159 91 80 87 155 115 146 125 103 
CKD 414 433 440 278 409 373 408 406 363
AUDIOLOGI 203 165 182 97 182 129 113 161 150
PATOLOGI PERTUTURAN 153 174 135 133 137 178 143 185 143
PERUBATAN TRANSFUSI 16 24 20  7 20 25 21 27 11 
DIETETIK 233 204 225 119 216 179 197 179 187
JUMLAH 33,212 29,960  30,907   23,553   30,661   29,039    33,942   31,136  29,214