Skip to main content

Nama PTJ / School  |  Kampus Kesihatan

Klinikal Koding

PERMOHONAN MAKLUMAT/DATA PESAKIT

Pelajar dan staf boleh memohon maklumat data pesakit melalui Seksyen ini dengan menggunakan borang dibawah dan dihantar ke Unit Rekod Perubatan.

 

PENGEKODAN PENYAKIT
Memastikan semua folder discaj wad pada bulan semasa dikod mengikut ICD10 dan ICD 9CM(Mortaliti dan Morbiditi)

CODER

 

PELAPORAN

  1. Bertanggungjawab menbuat pelaporan Penyakit berjangkit, Kanser,Penyakit Gastroenteritis (AGE) dan Conjuctivitis dan HIV melalui borang berkaitan/sistem enotifikasi KKM
  2. Mengurus permohonan Laporan Perubatan kes Kematian bawah 5 tahun kepada Pejabat Kesihatan Daerah yang memohon di dalam atau Luar Kelantan

PENJILIDAN FOLDER

Mengurus aktiviti menjilid folder pesakit mengikut susunan yang telah ditetapkan agar kandungan dokumen perawatan pesakit berada dalam keadaan tersusun kemas selepas folder perawatan di klinik/wad mahupun unutk kajian dipulangkan ke URP.

penjilidan

Beberapa staf penjilidan memasukkan folder ke dalam Lift Folder untuk di susun di Rak Folder (Tingkat Bawah)

PENYEDIAAN STATISTIK KLINIKAL

  1. Bertanggungjawab mengumpul dan menyediakan statistik mengikut bidang berkaitan kes Morbiditi, Mortaliti untuk tujuan pelaporan kepada pihak Pengurusan dan pihak yang berkaItan
  2. Bertanggungjawab mengurus permohonan statistik bagi tujuan kajian & pembelajaran
  3. -Berperanan sebagai ahli Jawatankuasa Implimentasi ICD11 KKM
  4. -Berperanan sebagai ahli Jawatankuasa E-COVID KKM
  5. Bertindak sebagai Setiausaha II Jawatankuasa Rekod Perubatan (JKRP)

 Sasaran dan Pencapaian KPI SEKSYEN KODING pada tahun 2022 ialah seperti berikut :

KPI-koding.png

Fungsi Seksyen Koding ialah menyediakan kod untuk diagnosis dan prosedur yang dilakukan oleh Doktor Perubatan.

kpi-koding2.png