Skip to main content

Nama PTJ / School  |  Kampus Kesihatan

Laporan Perubatan

LAPORAN & LEMBAGA PERUBATAN

Laporan Perubatan  

  • Permohonan untuk mendapatkan laporan perubatan dimajukan kepada Pengarah Hospital Universiti Sains Malaysia. Kebiasaannya pemohon adalah dari kalangan pesakit, pihak Insurans, Peguam, Jabatan Kerajaan, Polis dan lain-lain.
  • Bahagian Laporan Perubatan, Unit Rekod Perubatan akan menyediakan folder pesakit berkenaan kepada doktor/doktor pakar yang akan menulis laporan perubatan tersebut.
  • Keizinan untuk mengeluar maklumat pesakit perlu diperolehi terlebih dahulu sama ada melalui pesakit atau waris pesakit yang sah (rujuk di bawah).
  • Pembayaran laporan perubatan mesti dibuat oleh pemohon sebelum permohonan diproses.
  • Sekiranya tiada masalah dengan doktor/doktor pakar yang menulis laporan, laporan perubatan (BIASA) boleh disiapkan dalam tempoh 28 hari bekerja (tidak termasuk hari Jumaat dan Sabtu atau cuti umum).

 

                                                                                         kaunterLP

KEPERLUAN DOKUMEN PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN

Permohonan lengkap bermaksud dokumen berikut disertakan:

1. Permohonan bertulis melalui pos/emel atau melengkapkan borang Permohonan Laporan Perubatan yang boleh didapati di Kaunter Laporan Perubatan atau muat turun di website ini.

2. Bayaran (jika berkaitan, mengikut jenis permohonan)

3. Borang berkaitan (Insurans, KWSP, Buruh 90, PERKESO dan sebagainya)

4. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan rawatan pesakit.

5. Dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan seperti dinyatakan di bawah :

A) Permohonan oleh pesakit (sendiri), perlu disertakan

- Salinan Kad Pengenalan pesakit, jika permohonan melalui pos.

B) Permohonan melalui Ibu / Bapa / Penjaga yang sah (pesakit berumur kurang dari 18 tahun),

perlu disertakan :

- Surat keizinan asal dari Ibu/Bapa/Penjaga yang sah, jika permohonan melalui pos.

- Salinan Sijil Kelahiran pesakit.

- Salinan Kad Pengenalan pesakit.

- Salinan Kad Pengenalan Ibu/Bapa/Penjaga yang sah.

C) Permohonan dari waris* pesakit, perlu disertakan :

- Surat keizinan asal dari waris, jika permohonan

melalui pos. (nyatakan hubungan dengan pesakit)

- Salinan Kad Pengenalan pesakit.

- Salinan Kad Pengenalan waris.

- Salinan Permit Penguburan / Sijil Kematian.

- Surat Akuan Sumpah (jika berkaitan).

- Salinan Sijil Nikah (jika berkaitan).

- Salinan Sijil Kelahiran (jika berkaitan)

* Waris adalah saudara terdekat iaitu ibu, bapa, anak, suami, isteri, datuk, nenek atau adik beradik kepada pesakit.

Keizinan waris hanya untuk pesakit yang tidak berupaya membuat keputusan sendiri seperti :

pesakit berumur kurang dari 18 tahun.

pesakit kurang upaya mental.

pesakit tidak sedarkan diri.

pesakit meninggal dunia.

D) Permohonan melalui Agen/Wakil (insurans, Peguam dan lain-lain), perlu disertakan

- Surat keizinan asal pesakit / waris (menyatakan memberi kuasa kepada nama agen/wakil untuk mendapatkan laporan).

- Salinan Kad Pengenalan pesakit.

- Salinan Kad Pengenalan Agen/Wakil.

- Salinan Permit Penguburan / Sijil Kematian jika pesakit mati.

Pesakit meninggal dunia

- Pengesahan waris yang sah disegi undang-undang perlu menyertakan dokumen yang berkaitan sebagai bukti.

- Salinan Sijil Kematian/Permit Penguburan

Pesakit warganegara asing

- Salinan Pasport pesakit.

- Jika pesakit tidak dapat dikesan / meninggal dunia, atau warisnya juga tidak dapat dihubungi, perlu disertakan surat keizinan dari pihak Kedutaaan Negara berkenaan dan juga surat kebenaran polis.

KADAR FI BAHARU LAPORAN PERUBATAN BERTULIS HOSPITAL USM
 
BIL JENIS LAPORAN KADAR WARGANEGARA (RM) KADAR BUKAN WARGANEGARA(RM)
1 Laporan Perubatan Biasa ( Format USM)                   -Individu 60.00 120.00
2 Laporan Perubatan Biasa ( Format USM)                   -Peguam 100.00 200.00
3 Laporan Perubatan Insuran 100.00 200.00
4 Laporan Perubatan Insuran (Proposal) 150.00 300.00
5 Laporan Perubatan Pakar Ringkas 400.00 800.00
6 Laporan Perubatan Pakar Terperinci 1500.00 3000.00
7 Laporan Perubatan Post Mortem 1000.00 2000.00
8 Laporan Perubatan KWSP / PERKESO / Tabung Bantuan 60.00 120.00
 
DOWNLOAD BORANG-BORANG
 
1. BORANG PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN
2. BORANG PERMOHONAN NOTA DISCAJ
3. BORANG KEIZINAN PESAKIT/WARIS FORMAT HUSM
4. SURAT KUASA/KEBENARAN BAGI WAKIL UNTUK MENGAMBIL LAPORAN PERUBATAN
5. BORANG PERMOHONAN SALINAN LAPORAN PERUBATAN
  
PEMBAYARAN SECARA E-PAYMENT (KLIK LINK DI BAWAH)
epayment usm
 
CONTOH RESIT RASMI HUSM
(Sila cetak Resit Rasmi dan pos semua dokumen-dokumen yang diperlukan kepada alamat Unit Rekod Perubatan, Hospital Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Jalan Raja Perempuan Zainab 2, 16150 Kubang Kerian, KELANTAN atau emel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 

 

PENGHANTARAN / PENGEPOSAN LAPORAN PERUBATAN 

1. Bagi permohonan melalui pos, pihak kami akan mengepos laporan tersebut menggunakan pos biasa (setem) dan tempoh penghantaran adalah bergantung kepada perkhidmatan pihak Pos Malaysia Berhad. 

2Untuk penghantaran dokumen Laporan Perubatan dengan segera dan kemudahan pos laju "tracking", pemohon perlu membekalkan dan menghantar Sampul Pos Ekspress (@ Sampul Prabayar Ekonomi 0.5kg) daripada Pos Malaysia Berhad beralamat sendiri kepada pihak kami :

Seksyen Laporan Perubatan,

Unit Rekod Perubatan,

Hospital Universiti Sains Malaysia,

Kampus Kesihatan,

Jalan Raja Perempuan Zainab 2,

16150 Kubang Kerian,

KELANTAN

No. Faks : 09 - 7673155

*Nota: Sila catatkan nota ringkas, nama pemohon, no.k/p dan no.telefon untuk rujukan kami.  

3. Bagi permohonan melalui emel, pemohon boleh memohon "softcopy" laporan perubatan dengan syarat pemohon wajib menggunakan emel rasmi kerajaan atau syarikat insurans yang berdaftar sahaja.

WAKTU OPERASI KAUNTER LAPORAN PERUBATAN
        LP