Skip to main content

Nama PTJ / School  |  Kampus Kesihatan

Carta Organisasi

CARTAFUNGSIcarta organisasi urp 2023 termasuk kontrak dan psh sehingga 16.01.2023

 

PENGENALAN UNIT REKOD PERUBATAN

Unit Rekod Perubatan telah mula beroperasi serentak dengan penubuhan Hospital USM pada Oktober 1983. Semasa permulaanya, ia hanya mempunyai 5 orang staf termasuk seorang Pegawai dan seorang Kerani. Lokasi awal unit ini ialah ditingkat bawah Bangunan Hospital.

Dalam bulan pertama, unit ini mengendalikan sebanyak 691 rekod pesakit luar sahaja. Dalam bulan berikutnya hospital mula menerima pesakit dalam menjadikan jumlah rekod pesakit di unit ini meningkat kepada 1381 rekod.

Unit Rekod telah berkembang dengan pesat tahun demi tahun sejajar dengan peningkatan jumlah pesakit dan perkembangan hospital. Sehubungan itu, saiz kawasan dan bilangan staf juga telah ditingkatkan untuk menjamin kualiti pengurusan.

Berdasarkan laporan statistik 1997, terdapat sejumlah 192043 rekod pesakit telah dikendalikan oleh unit ini. Dari jumlah itu, 27130 adalah pesakit dalam dan 164913 adalah dari pesakit luar dengan jumlah katil ialah sebanyak 639.

Pada tahun 2001, lokasi di Kaunter Pendaftaran Setempat telah dikembangkan. Pada bulan November 2001, kaunter pendaftaran baru mula beroperasi. Pejabat Am dan Perpustakaan Rekod beroperasi sepenuhnya di lokasi baru ini pada November 2002. Sebanyak 538,900 folder aktif dan tidak aktif telah dipindahkan dalam tempoh 4 bulan. Sehingga Disember 2003, jumlah rekod yang dikendalikan ialah sebanyak 550,000 rekod dengan purata pergerakan ialah sebanyak 5000 rekod sehari.

Pada tahun 2007, jumlah folder yang dikendalikan ialah sebanyak 660,000 dan sebanyak 284,900 rekod pesakit tidak aktif 10 tahun telah dilupuskan mulai April 2007.

Pada September 2018, terdapat 555,000 rekod pesakit di mana 328,000 rekod pesakit aktif dan 227,000 tidak aktif.

Sehingga 31 Disember 2019, sebanyak 429,147 rekod pesakit tidak aktif 7 tahun ke atas telah dilupuskan mengikut Akta Arkib Negara.  

Unit Rekod Perubatan bertanggungjawab terus kepada Timbalan Pengarah Operasi .

Fungsi 

Fungsi utama Unit Rekod Perubatan ialah  menyimpan, menyedia dan mengawal rekod-rekod pesakit, menjaga kerahsiaan maklumat kesihatan, mengekod penyakit dan pembedahan pesakit, menjaga ketepatan data demografik pesakit, dan menyediakan statistik hospital (klinikal dan bukan klinikal) untuk pengurusan, penyelidikan, pembelajaran dan pengajaran.

Antara aktiviti utama ialah :

Mendaftar pesakit yang akan menerima rawatan di HUSM.
Menyediakan rekod pesakit untuk rawatan, kajian, pembelajaran dan lain-lain.
Menyimpan, mengawal dan mengemaskini rekod pesakit.
Menjilid rekod pesakit dalam.
Mengurus permohonan laporan perubatan pesakit dan laporan Lembaga Perubatan.
Mengumpul dan menganalisa statistik hospital.
Penyediaan Maklumat Klinikal.
Melapor kes-kes Penyakit Berjangkit.
Menghantar Ringkasan Discaj pesakit kepada perujuk.
Urusan Borang-borang rekod pesakit.
Penyediaan Nota Discaj pesakit dalam.