Skip to main content

Nama PTJ / School  |  Kampus Kesihatan

Pendaftaran

PENDAFTARAN PESAKIT

Setiap pesakit yang menerima rawatan / perkhidmatan kesihatan di Hospital USM mesti didaftarkan dan diberi satu nombor pendaftaran (RN).

Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui sistem Aplikasi Pendafatran Pesakit(APP).

Unit Rekod Perubatan menyediakan satu folder atau fail yang bernombor pendaftaran unik untuk setiap pesakit yang menerima rawatan di HUSM.  Folder yang sama digunakan setiap kali pesakit berkenaan menerima rawatan.  Semua pesakit mesti mendaftar sebelum menerima rawatan.

kaunterdaftar

Kaunter-kaunter pendaftaran yang disediakan ialah:

Kaunter

Urusan Pendaftaran 

Masa Operasi 

 Kaunter Pendaftaran,

 Unit Rekod Perubatan

 Pesakit ke Klinik Pakar

 Pesakit Temujanji Masuk Wad

 Kes Bersalin

 Pemeriksaan Perubatan

7.30pg - 12.00 tghari

2.00ptg - 4.00 ptg

 Kaunter Klinik Rawatan Keluarga

 Pesakit ke Klinik Rawatan Keluarga

 (kategori percuma & berbayar)

8.00 pg - 12 tghari

2.00 ptg - 4.00 ptg 

 Klinik Warga

 Pesakit ke Klinik Staf

8.10pg - 12.00 tghari

2.00ptg - 4.00 ptg

 Kaunter Kecemasan

 Pesakit Kes Kecemasan

 Pesakit Masuk Wad

 Kes Bersalin (selepas waktu pejabat)

24 jam

 Klinik Pergigian

 Pesakit ke Klinik Pergigian

 8.10pg - 12.00 tghari

 2.00ptg - 4.00 ptg

 

Pesakit perlu membawa dokumen-dokumen berikut untuk pendaftaran :

  • Kad/Buku Kedatangan Pesakit HUSM sekiranya pernah menerima rawatan di sini.
  • Kad Pengenalan/Surat Beranak (kanak-kanak)/Paspot/Kad Tentera atau lain-lain dokumen pengenalan diri yang berkaitan.
  • Surat rujukan jika berkaitan.
  • Surat Jaminan atau kad pesara atau kad penderma darah jika ada.

Pesakit temujanji ke klinik pakar yang percuma boleh terus mendaftar di klinik yang berkenaan.

 Borang Keizinan mendapatkan rawatan boleh didapati di kaunter klinik-klinik ataupun muat turun seperti dibawah :

 Download Borang Keizinan Umum

 

KAUNTER

KRKED